Έ κ θ ε σ η Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς

Έ κ θ ε σ η  Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς 

τ η ς  Χ ρ ι σ τ ί ν α ς   Ζ ώ η


Δευτέρα 16 έως Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 θα γίνει η ατομική έκθεση των έργων μου στο Πνευματικό κέντρο Ιωαννίνων. Ο τίτλος της έκθεσης είναι: "Το Χρώμα είναι Εκεί... στην άκρη του Χρόνου!" Εκθεσιακός Χώρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών.
Ω ρ ά ρ ι ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς : 11 π.μ. – 1 μ.μ . & 6 – 9 μ. μ.

 

"ΤΟ ΠΙΑΤΟ"

Μ Π Λ Ε    ε ί ν α ι  ...   γ ι α   τ ο ν   Ο δ υ σ σ έ α    Ε λ ύ τ η  

"Τ ο  χ ρ ώ μ α   π ο υ  ξ ό δ ε ψ ε   ο   Θ ε ό ς   γ ι α   ν α   μ η ν      τ ο ν  β λ έ π ο υ μ ε..." 

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ενός καλλιτέχνη είναι πάντα το αποτέλεσμα… προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός δημιουργού, ενός ζωντανού ανθρώπου… είναι, όπως ένα παραμύθι, που προϋποθέτει την ύπαρξη του αφηγητή.

Η συγγραφή, η ποίηση, η ζωγραφική όπως και πολλά άλλα, είναι Τέχνη. Σ’ ένα έργο τέχνης, βλέπουμε αντίστοιχα, το ίδιο πράγμα… βλέπουμε στιγμές πόνου, αγανάκτησης και αληθινής χαράς. Βλέπουμε στιγμές λάθους, πειραματισμού και αγωνίας… Βλέπουμε τη στιγμή του θριάμβου, το τέλος και το γονάτισμα του καλλιτέχνη μπροστά στο έργο του! Αποκτώντας, επομένως, ένα έργο τέχνης, όπως κι ένα βιβλίο, δεν αγοράζεις απλά ένα πράγμα. Αγοράζεις ένα «ΚΟΜΜΑΤΙ»… Ένα κομμάτι από την καρδιά του καλλιτέχνη, ένα κομμάτι από την ψυχή του, ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ…

"ΑΓΓΕΛΟΣ"

ΕΡΓΟ: "RITORNERO"

"ΣΤΙΦΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ"

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: "ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ"